DATASKYDDSBESKRIVNING

Personuppgiftsansvarig: Break the Fight Oy FO-nummer: 3134291-9
Adress: Break the Fight Oy, PL 1, 00981 Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter: www.breakthefight.com

 

Break the Fight Oy

Upprätthållare av kundregister:
Arja Tiili arja.tiili@breakthefight.com
Jenna Laine koordinaattori@breakthefight.com

 

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att föra en sådan medlemsförteckning som förutsätts enligt föreningslagen (503/1989) samt upprätthålla medlemsavgiftsuppgifter och kontaktuppgifter för organisationens verksamhet. Syftet med behandlingen av personuppgifter i kundregistret är att samla in kontaktuppgifter för kunder som deltar i evenemang som företaget producerar.

 

REGISTRETS ANVÄNDNINGSSYFTE

Medlemsregister
I medlemsregistret samlas de uppgifter som de som blivit godkända som medlemmar själva har uppgett att organisationen får använda. Följande uppgifter samlas till medlemsregistret i samband med att en person blir medlem:

  • förnamn och efternamn
  • e-postadress för att kunna skicka medlemsinformation och för övrig kontakt
  • frivilliga uppgifter; telefonnummer

Personuppgifter i det elektroniska medlemsregistret lagras så länge som medlemskapet fortgår.

Kundregister
I kundregistret lagras de uppgifter som kunden själv har lämnat till företaget i samband med deltagande i evenemang.

Följande uppgifter lagras i kundregistret i samband med evenemang:

  • förnamn och efternamn
  • e-postadress för kontakt
  • telefonnummer för att hålla kontakt

Föräldrar ansvarar för överlåtelse av sina barns personuppgifter.

Alla känsliga personuppgifter för kunder raderas direkt efter evenemanget.

LAGENLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Medlemsregister
Information samlas in direkt från de som godkänts som medlemmar. Medlemmar har möjlighet att uppdatera sina uppgifter genom att kontakta den som upprätthåller medlemsregistret.

Kundregister
Information samlas in från kunder direkt vid anmälan till evenemang. Kunder har möjlighet att uppdatera sin information genom att kontakta den person som upprätthåller kundregistret.

REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Uppgifter från medlems- eller kundregistret utlämnas inte för kommersiella ändamål eller till tredje part.

SKYDD AV REGISTRET

Organisationen ordnar dataskyddet för registret på ett allmänt godtagbart sätt och strävar efter att med ändamålsenliga tekniska lösningar hindra att obehöriga har tillträde till informationssystem som upprätthålls med informationsteknik samt material som upprätthålls och lagras manuellt.

Som regel har endast den person som upprätthåller registren åtkomst till uppgifterna i registret.

RÄTT TILL INSYN

Alla som finns med i registret har rätt att granska de uppgifter som finns om dem. Begäran om granskning ska skickas skriftligen och undertecknad till den person som upprätthåller registret.

RÄTTELSE AV UPPGIFTER

Om personen upptäcker vid användning av exempelvis sin granskningsrätt att det finns fel eller brister i registrets uppgifter, har personen rätt att kräva att organisationen eller företaget rättar uppgifterna. Begäran om rättelse skickas antingen skriftligen eller via e-post till den person som upprätthåller registret.

Break the Fight -logo musta

Varumärken:
Break the Fight® är ett varumärkesregistrerat kulturservice koncept sedan 2014.
Break the Fight (design+ord)-varumärke:
Ett finländskt varumärke nr 262196
EU-varumärke nr 018207772 och nr 018953373

Taidenuorisotyö® är ett registrerat varumärke (ord och design+ord-varumärke) sedan 2023.
Varumärkes numren: 285036, 285307 och 285037

Break the Fight Oy,
FO-nummer 3134291-9
Verksamhetschef
Arja Tiili
+358 50 375 67 28
arja.tiili@breakthefight.com
PL 1, 00981 Helsinki

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Helsingin kaupungin tunnus.
HSM_logo_pysty_sininen
OKM LOGO
jasenlogo
Taiteen edistämiskeskuksen logo.
Saavutettavampi_harrastus_musta_pysty
LOGO_SILVER_TEXTRIGHT_BLACK_FI_1080x265_434951