Artikkelit ja julkaisut

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan rahoittaman ja Intomieliset ry:n hallinnoiman Break the Fight! BTF - Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki -hankkeen 2018-2021 seuranta- ja arviointitutkimus Kohti nuorten kestävää hyvinvointia Itä-Helsingissä tehtiin näkökulmatekstien muodossa ja ne on julkaistu Nuorisotutkimusverkoston ja Break the Fightin nettisivuilla.

Break the Fight -logo musta

Kohti nuorten kestävää hyvinvointia Itä-Helsingissä - Break the Fight! BTF - Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki - hankkeen seuranta- ja arviointitutkimus 2018-21.
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/btfitahelsinki

Laine, Sofia (2021) Tapaustutkimus Break The Fight! -hankkeesta Itä-Helsingissä. In Heikki Kantonen & Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela & Tomi Kiilakoski (toim.) Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk kehittää 165, 116–128. Linkki julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-372-3 (2.11.2021)

Laine, Sofia (toim. 2018) Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin. Break the Fight! -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimus. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 209.
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/break_the_fight_netti_270820.pdf

BTF - Mahdollisuus kuulua -hankkeen näkökulmatekstit 2019-21:

Jokaiselle nuorelle harrastus, mielekästä tekemistä ja kaveri
Näkökulma 83, ilm. 17.12.2021
Kirjoittaja: Sofia Laine

Kohinaa esitysareenalla: Nuorten kulttuurisen osallisuuden vahvistaminen taidekasvatuksellisin keinoin
Näkökulma 82, ilm. 17.12.2021
Kirjoittaja: Susanna Jurvanen

Tiimietnografiaa nuorten kokemuksista harrastushankkeessa. Polyfoninen eetos nuorten osallisuuden tutkimuksessa koronan aikakaudella
Näkökulma 73, 16.4.2021
Kirjoittajat: Sofia Laine, Susanna Jurvanen, Emilia Hiltunen, Lotta Leiwo, Tommi Leppänen, Katariina Leppänen, Iina Marttila, Visa Ollikainen, Ritva Pohti, Henrik Seppänen, Mari Stolt, Timo Suojanen & Henriikka Tilli

Hip hop -taideohjaajien kokemuksia ja tulkintoja nuorten kohtaamisista kouluilla ja nuorisotaloilla
Näkökulma 63: 16.11.2020
Kirjoittaja: Reetta Kandolin

Arviointitutkimus välineenä ihmisoikeuslähtöisen nuorisotyön ja nuorille suunnatun yleisötyön kehittämisessä
Näkökulma 62, 16.11.2020
Kirjoittaja: Emmi Pennanen

Hip hop -perinteen pedagogisia sovelluksia nuorten taidetyöpajoissa kouluilla ja nuorisotiloilla
Näkökulma 58, 12.6.2020
Kirjoittaja: Susanna Jurvanen

Kiusaamisen vastustamisesta nuorten osallisuuden tukemiseen. Sosiaalisen osallisuuden vahvistamishankkeita tutkimassa peruskouluissa
Näkökulma 57, 12.6.2020
Kirjoittajat: Veronica Hellström, Susanna Jurvanen ja Sofia Laine

Liikkeellä tunteella - Keho ja tunteet osallistuvassa etnografisessa havainnoinnissa nuorisotalojen taidetyöpajoissa
Näkökulma 51, 3.10.2019
Kirjoittaja: Riikka Hynninen

Kun hiphop-nuorisotila jalkautui kauppakeskukseen
Näkökulma 50, 3.10.2019
Kirjoittaja: Susanna Jurvanen

Arviointitutkimus tiedeaktivismina ja kansalaistoimintana
Näkökulma 49, 3.10.2019
Kirjoittaja: Sofia Laine

 

Break the Fight -logo musta

Tavaramerkit:
Break the Fight® on tavaramerkkirekisteröity kulttuuripalvelukonsepti vuodesta 2014.
Break the Fight (kuvio+sanat) -tavaramerkki:
Suomalainen tavaramerkki nro 262196
EU-tavaramerkit nrot 018207772 ja 018953373

Taidenuorisotyö® on tavaramerkkirekisteröity sanamerkki sekä (kuvio + sana) tavaramerkki vuodesta 2023.
Tavaramerkki nrot 285036, 285307 ja 285037

Break the Fight Oy,
Y-tunnus 3134291-9
Toimitusjohtaja
Arja Tiili
+358 50 375 67 28
arja.tiili@breakthefight.com
PL 1, 00981 Helsinki

Tilaa uutiskirjeemme

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Helsingin kaupungin tunnus.
HSM_logo_pysty_sininen
OKM LOGO
jasenlogo
Taiteen edistämiskeskuksen logo.
Saavutettavampi_harrastus_musta_pysty
LOGO_SILVER_TEXTRIGHT_BLACK_FI_1080x265_434951