Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Break the Fight Oy, Y-tunnus: 3134291-9

Osoite: Break the Fight Oy, PL 1, 00981

Muut yhteystiedot: www.breakthefight.com

 

Rekisterin ylläpitäjät:

Arja Tiili, p. +358 50 375 6728, arja.tiili@breakthefight.com

Jenna Laine, koordinaattori@breakthefight.com

Rekisterien nimet: Asiakasrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä yhteystietoja yrityksen tuottamiin tapahtumiin osallistuvilta asiakkailta. 

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisteri
Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on itse antanut yrityksen käyttöön tapahtumaan osallistumisen yhteydessä.

Asiakasrekisteriin kerätään seuraavat tiedot tapahtumien yhteydessä:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite yhteydenpitoa varten
  • puhelinnumero yhteydenpitoa varten

Lasten henkilötietojen antaminen on heidän vanhempiensa vastuulla, joten tapahtumailmoittautumisissa lupa pyydetään lapsen huoltajalta allekirjoituksella.

Kaikki asiakkaiden arkaluonteiset henkilötiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisteri
Tietoja kerätään suoraan asiakkailta tapahtumailmoittautumisen yhteydessä. Asiakkailla on mahdollisuus päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä asiakasrekisterin ylläpitäjään.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Yritys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään
asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan rekisterin ylläpitäjillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

 

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin ylläpitäjälle.

 

TIEDON KORJAAMINEN

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus vaatia yritystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterin ylläpitäjälle.

Break the Fight -logo musta