Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Break the Fight Oy, Y-tunnus: 3134291-9 ja Intomieliset ry, Y-tunnus: 2272183-7

Osoite: Break the Fight Oy, PL 1, 00981 Helsinki ja Intomieliset ry, PL 17, 00981 Helsinki

Muut yhteystiedot: www.breakthefight.com / www.arjatiili.fi

 

Rekisterin ylläpitäjät:

Arja Tiili, p. +358 50 375 6728, arja.tiili@breakthefight.com
Samson Corelius, tiedotus@arjatiili.fi
Jenna Laine, koordinaattori@breakthefight.com ja tuottaja@arjatiili.fi

Rekisterien nimet: Jäsenrekisteri, Asiakasrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä yhteystietoja yhdistyksen tuottamaan tapahtumaan osallistuvilta asiakkailta.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Jäsenrekisteri
Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten
  • vapaaehtoiset tiedot; puhelinnumero

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:

  • jäseneksi liittymisvuosi
  • tiedot maksetuista jäsenmaksuista

Sähköiseen jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.

Asiakasrekisteri
Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on itse antanut yhdistyksen tai yrityksen käyttöön tapahtumaan osallistumisen yhteydessä.

Asiakasrekisteriin kerätään seuraavat tiedot tapahtumien yhteydessä:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite yhteydenpitoa varten
  • puhelinnumero yhteydenpitoa varten

Lasten henkilötietojen antaminen on heidän vanhempiensa vastuulla, joten tapahtumailmoittautumisissa lupa pyydetään lapsen huoltajalta allekirjoituksella.

Kaikki asiakkaiden arkaluonteiset henkilötiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäsenrekisteri
Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenrekisterin ylläpitäjään.

Asiakasrekisteri
Tietoja kerätään suoraan asiakkailta tapahtumailmoittautumisen yhteydessä. Asiakkailla on mahdollisuus päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä asiakasrekisterin ylläpitäjään.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jäsen- tai asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Yhdistys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään

asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan rekisterien ylläpitäjillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

 

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin ylläpitäjälle.

 

TIEDON KORJAAMINEN

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus vaatia yhdistystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterin ylläpitäjälle.

Break the Fight -logo musta

Tavaramerkit:
Break the Fight® on tavaramerkkirekisteröity kulttuuripalvelukonsepti jo vuodesta 2014.
Break the Fight (kuvio+sanat) -tavaramerkki:
Suomalainen tavaramerkki nro 262196
EU-tavaramerkki nro 018207772

Taidenuorisotyö® on tavaramerkkirekisteröity sanamerkki sekä (kuvio + sana) tavaramerkki vuodesta 2023.
Tavaramerkki nrot 285036, 285307 ja 285037

Break the Fight Oy,
Y-tunnus 3134291-9
Toimitusjohtaja
Arja Tiili
+358 50 375 67 28
arja.tiili@breakthefight.com
PL 1, 00981 Helsinki

 

Arja Tiili Dance Company/ Intomieliset ry,
Y-tunnus 2272183-7
Toiminnanjohtaja
Arja Tiili
+358 50 375 67 28
arja@arjatiili.fi
PL 17, 00981 Helsinki

Tilaa uutiskirjeemme

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Arja Tiili Dance Companyn logo
Helsingin kaupungin tunnus.
jasenlogo
Saavutettavampi_harrastus_musta_pysty
HSM_logo_pysty_sininen
Taiteen edistämiskeskuksen logo.
OKM LOGO
LOGO_SILVER_TEXTRIGHT_BLACK_FI_1080x265_434951