Break the Fight! on kehittänyt uuden Taidenuorisotyön mallin koulunuorisotyöhön sovellettavaksi

Break the Fight! on palvelumuotoillut aivan uudenlaisen koulukiusaamista hiphop-kulttuurin keinoin ennaltaehkäisevän koulunuorisotyön mallin.

Break the Fight! hiphop- tapahtuma Stoassa 20.9.2019. Kuva: Paola Figueroa

BTF-taidenuorisotyömallissa kuntien omia ammattitaiteilijoita, hiphop-kulttuurin ammattilaisia ja nuorisotyöntekijöitä koulutetaan taidenuorisotyöntekijöiksi koululaisten arkeen koulupäivän sisälle sekä nuorisotaloille kuin myös muihin tiloihin kuten kauppakeskuksiin. Palvelumuotoilua on tehty kolmivuotisessa Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan rahoittamassa Break the Fight! BTF- Mahdollisuus kuulua -hankkeessa, jossa haetaan uusia innovatiivisia keinoja nuorten osallistamiseen ja matalankynnyksen harrastamisen saavutettavuuteen.

Break the Fight! lyh. BTF -taidenuorisotyöntekijät ja taidekummit jalkautuvat kunnan nuorisotoimen kautta kouluille ohjaamaan mm. Suomen mallin mukaisia maksuttomia matalankynnyksen harrastetoimintoja koulupäivän aikana. 

BTF- taidekummi / -taidenuorisotyöntekijä kehittää koulua kasvuympäristönä yhdessä muiden koulun toimijoiden kanssa, osallistuu tiedollisen ja taidollisen oppimisen vahvistamiseen tarjoamalla liikunnallisia ja taiteellisia oppimisen paikkoja, sekä tukee koulun arkea yhteisöä rakentavalla tavalla, esimerkiksi tukemalla ryhmäprosesseja. BTF-taidekummi / -taidenuorisotyöntekijä on helposti lähestyttävä aikuinen, jolle nuoret voivat tulla kertomaan omasta elämästään ja ajatuksistaan myös taidetyöpajojen ulkopuolella. Toiminnoissa jokainen oppilas osallistuu, pystyy ja osaa – työpajat sopivat kaikille taustasta tai aiemmasta taitotasosta riippumatta. 

Break the Fight! aloitti 1.3.2021 uuden BTF-taidekummitoiminnan Kontulan ala-asteella ja Vesalan peruskoulussa. Kouluilla on omat BTF-taidekummit, jotka juurtuvat kouluyhteisöön pidemmällä aikavälillä ja näin edesauttavat BTF-taideohjaajien tutuksi tulemista kouluilla. 

Koulutoimintojen ytimessä on koulukiusaamista ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittäminen yhdessä koulun oppilaiden, henkilökunnan ja BTF-taidekummien kanssa. ”Taiteen avulla on mahdollista saavuttaa jotain sellaista, mitä muutoin koulunuorisotyössä ei koululaisten kanssa tavoiteta.” – Tiili kertoo.

Taidetoiminta tarjoaa onnistumisen hetkiä sekä mahdollisuuden rikkoa vakiintuneet roolit. BTF-taidekummit toimivat samaistumispintana nuorille, sillä myös he puhuvat avoimesti omista kokemuksistaan koulukiusattuina. Samalla heillä on koulutus ymmärtää nuoria ja ohjata heitä tarvittaessa muiden palvelujen (mm. koulukuraattori, psykologi) ääreen.

Työpajatoiminta toimii ryhmäyttämisen tukena ja liikunnallisen elämäntavan innostajana. Yläkoulun päättäville 9-luokkalaisille työpajat toimivat itsetuntemuksen vahvistajina ja vuorovaikutustaitojen kohentajina, kohti seuraavia opintopolkuja.

Tarjoamme BTF-Taidenuorisotyöhön kouluttautumista kuntien nuorisotoimien nuorisotyöntekijöille kuin myös kuntien omille ammattitaiteilijoille ja hiphop-kulttuurin ammattilaisille. 

Yhteisöllinen tekeminen tuo turvallisuuden tunnetta. Usein koulukiusaamiseen puututaan vasta, kun asiat ovat edenneet jo pitkälle. Meidän toimintamme on ennaltaehkäisevää — sellaista, joka luo hyvää fiilistä ja yhteisöllisyyttä sekä ennakoi asioita ja pystyy puuttumaan niihin”, Tiili sanoo.

BTF- taidenuorisotyön malli toteuttaa hallituksen linjauksia uudesta koulukiusaamisen vastaisesta toimintamallista sekä toteuttaa Suomen mallin tavoitteita. Lue lisää alla:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut laajan toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa.

Harrastamisen Suomen malli.

Break the Fight! konseptiin kuuluu monialaisesti niin hiphop- kulttuurin ammattilaisten pitämät 12-viikon räätälöidyt koulukurssit kaikille kouluasteille, yksittäiset työpajakokonaisuudet, pitkäkestoiset taidekummitoiminnot kouluilla kuin myös erilaiset tapahtumat ja esittävän taiteen esitykset. Break the Fight! hiphop- tapahtumia ja esityksiä on nähty vuosien saatossa kouluilla, kulttuurikeskuksissa, teattereissa, toreilla, kaduilla, erilaisissa yhteisöjuhlissa ja kauppakeskuksissa. Vastaisuudessa Break the Fight! tapahtumia järjestetään myös isompina kuntien omina koulukiusaamisen vastaisina stadion tapahtumina. 

Break the Fight® on tavaramerkkirekisteröity kulttuuripalvelu jo vuodesta 2014 ja se on kansallisessa ja EUIPO- tavaramerkkirekisterissä. Break the Fight! toimintaa on toteutettu sekä tutkittu käytännössä jo vuosia. Tutkimuksiin on investoitu vuosien 2017-2021 välillä jo 150 000 € Nuorisotutkimusverkoston kahden eri tutkimushankkeen kautta. Break the Fight! on tavoittanut jo reilut 20 000 henkeä vuodesta 2014.

Break the Fight! seuranta- ja arviointitutkimukset:

Kohti nuorten kestävää hyvinvointia Itä-Helsingissä, Break the Fight! BTF-Mahdollisuus kuulua- hanke 2018-2021. 

Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluille hiphop-kulttuurin keinoin, Break the Fight! -Kiertue- ja mallinnushankkeen seuranta- ja arviointitutkimus 2018, toim. Sofia Laine.

Break the Fight Oy tarjoaa BTF-Taidenuorisotyömallin koulutuksia ja käyttölisenssejä kuntien nuorisotoimille. Tarjoamme myös harrastustoimintoja kouluille Suomen mallin mukaiseen toimintaan. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan juuri teidän kunnalle koulukiusaamista ennaltaehkäisevä koulutuspaketti ja osallistetaan oman kuntanne ammattitaiteilijat ja hiphop- kulttuurin tekijät mukaan BTF-Taidenuorisotyöhön.

Kouluttajina toimivat BTF-ydintiimin tekijät johtajanaan Break the Fight! konseptin kehittäjä pitkänlinjan tanssitaiteilija ja Break the Fight Oy:n toimitusjohtaja Arja Tiili.

Break the Fight Oy sai kunnian olla mukana Creative Buisness Cupin Suomen finaalissa keväällä 2021. Creative Business Cup kokoaa maailman parhaat luovien alojen bisnesideat ja luovimmat tyypit Kööpenhaminaan 28.-29.6.2021.

Lue myös Creative Finlandin artikkeli Break the Fightista ja sen kehittäjästä Arja Tiilistä ohessa.

Break the Fight -logo musta

Tavaramerkit:
Break the Fight® on tavaramerkkirekisteröity kulttuuripalvelukonsepti vuodesta 2014.
Break the Fight (kuvio+sanat) -tavaramerkki:
Suomalainen tavaramerkki nro 262196
EU-tavaramerkit nrot 018207772 ja 018953373

Taidenuorisotyö® on tavaramerkkirekisteröity sanamerkki sekä (kuvio + sana) tavaramerkki vuodesta 2023.
Tavaramerkki nrot 285036, 285307 ja 285037

Break the Fight Oy,
Y-tunnus 3134291-9
Toimitusjohtaja
Arja Tiili
+358 50 375 67 28
arja.tiili@breakthefight.com
PL 1, 00981 Helsinki

Tilaa uutiskirjeemme

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Helsingin kaupungin tunnus.
HSM_logo_pysty_sininen
OKM LOGO
jasenlogo
Taiteen edistämiskeskuksen logo.
Saavutettavampi_harrastus_musta_pysty
LOGO_SILVER_TEXTRIGHT_BLACK_FI_1080x265_434951