Tilausehdot

Break The Fight!:n ja Arja Tiili Dance Company:n tilausehdot

Päivitetty 3/2023

Nämä käyttöehdot määrittelevät Break The Fight! Elämyspalvelujen käytön ehdot, sekä myyjän ja ostajan välisen palvelusopimuksen vastuut ja ehdot.

 

Käyttöehtojen sisältö

 

1. Yleiset ehdot ja termit

2. Tilaus ja sen vahvistaminen

3. Maksut ja maksaminen

4. Sopimuksen voimassaolo

5. Sopimuksen siirto

6. Peruutusehdot

7. Ylivoimainen este

8. Käyttöehtojen ja hintojen muuttaminen

9. Elämyskaupan tekninen vastuu

10. Lainvalinta ja riidanratkaisu

 

1. Yleiset ehdot ja termit

Arja Tiili Dance Company / Intomieliset ry:n (y-tunnus: 2272183-7) näyttämöteoksia ja Break The Fight Oy:n (y-tunnus: 3134291-9) tapahtuma- ja pajatoimintaa myy https://breakthefight.com/. Näitä sopimusehtoja sovelletaan palveluntarjoajan, eli Arja Tiili Dance Company:n tai Break The Fight Oy:n, ja elämyspalvelun verkkokaupan asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.

Asiakas/tilaaja/ostaja on Break The Fight! -elämyspalvelujen verkkokaupassa asioiva esityksen, tapahtuman tai palvelun ostaja/yritys/yritystä edustava henkilö.

Esityksen, tapahtuman tai palvelun tuottaja/toimittaja/myyjä on Arja Tiili Dance Company (Intomieliset ry)  tai Break the Fight Oy.

Tuote/palvelu/ohjelmapaketti/esitys on verkkokaupassa tarjolla oleva tuotteistettu ja hinnoiteltu ohjelmapaketti (esim. “Break The Fight – Burn the floor!”).

 

2. Tilaus ja sen vahvistaminen

Asiakkaan tilatessa tilausesityksen Elämyspalvelujen kautta, hän on itse vastuussa siitä, että hän on perehtynyt huolellisesti ostamansa ohjelmapaketin sisältöön. Asiakas hyväksyy ohjelmapaketin sellaisena, kuin se on kaupassa esitelty, eikä esimerkiksi esiintyjäkokoonpanon, kielen, keston tai yleisökoon suhteen ole mahdollista tehdä muutoksia (ilman erillistä sopimusta ja korvausta). Asiakkaan on mahdollista hankkia täysin itselleen räätälöity tuote erillisen tarjouspyynnön kautta (arja.tiili@breakthefight.com).

Pidätämme oikeudet muutoksiin esiintyjäkokoonpanon, työpajaohjaajan tai kouluttajan suhteen, jos esimerkiksi sairaustapauksen tai jonkin muun syyn takia esiintyjä, ohjaaja tai kouluttaja joudutaan vaihtamaan. Tällaisessa tilanteessa ilmoitamme tästä tilaajalle mahdollisimman pian.

Ostaja  sitoutuu tarjoamaan tilausesitykselle, työpajalle tai koulutukselle suotuisat puitteet ja ympäristön, sekä huolehtimaan tilan äänentoistosta, mikäli sellainen katsotaan esiintymisen, työpajan tai koulutuksen osalta välttämämättömäksi.

Asiakas vahvistaa hyväksyneensä tilauksen maksamalla sen maksupalvelun kautta tai laskulla. Vahvistettu tilaus muodostaa ostajan ja myyjän välille palvelusopimuksen.

Myyjä on vastuussa ohjelmapalvelun suorittamisesta ohjelmapaketin mukaisesti ostajalle ilmoitettuna ajankohtana ja sovitussa paikassa.

 

3. Maksut ja maksaminen

Ostaja maksaa ohjelmapaketin palvelun maksupalvelun kautta tai laskulla. Tekemällä tilauksen, ostaja valtuuttaa myyjän veloittamaan ohjelmapaketin hinnan ilmoittamaltaan maksukortilta. Tilauksen hintaan voidaan lisätä maksukortin tarjoajan perimä maksu, kuten luottokorttimaksu. Mikäli korttimaksaminen epäonnistuu, lähetämme ostajalle laskun meille ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Lasku tulee maksaa välittömästi.

 

4. Sopimuksen voimassaolo

Ostajan ja myyjän välinen sopimus on voimassa tilauksen toimitushetkeen saakka. Ostajalla on oikeus reklamoida tuotteesta sähköpostitse (arja.tiili@breakthefight.com) kahden päivän sisällä toimituksen päättymisestä.

 

5. Sopimuksen siirto

Hyvin perustelluista syistä ja erikseen sovittaessa tilaaja voi siirtää tilausesityksen toiseen ajankohtaan 14 päivää ennen tapahtuman alkua. Myyjällä on oikeus hylätä siirtämispyyntö. Siirrosta on sovittava kirjallisesti myyjän kanssa (arja.tiili@breakthefight.com) ja siitä tulee saada erillinen vahvistus myyjältä.

 

6. Peruutusehdot

Ostajalla ei ole 14-päivän peruutusoikeutta tekemälleen tilaukselle. Ostaja voi vahvistetun tilauksen jälkeen peruuttaa ohjelmapalvelun toimittamisen tai tilauksen ainoastaan ylivoimaisen esteen sattuessa.

Mikäli ostaja peruuttaa ohjelmapalvelun muusta syystä kuin ylivoimaisesta esteestä, ostajan on maksettava tilaamansa ohjelmapaketin hinta kokonaisuudessaan, eikä jo maksettua hintaa palauteta.

Mikäli myyjä peruuttaa tilauksen, ostajalle palautetaan kaikki hänen maksamansa maksut esityksestä. Myyjän peruessa esityksen hän voi pyrkiä tarjoamaan vastaavaa ohjelmaa ostajalle. Mikäli ohjelma vaihdetaan siitä pitää sopia kirjallisesti ja vaihto täytyy vahvistaa molempien palvelusopimuskumppanien toimesta.

 

7. Ylivoimainen este

Arja Tiili Dance Company ja Break The Fight Oy ei vastaa vahingosta, esteestä tai viivytyksestä, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Force majeure, eli ylivoimainen este, on yllättävä, ennalta-arvaamaton ja osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tapahtuma, joka estää osapuolen sopimuksenmukaisen suoritusvelvollisuuden täyttymisen. Ylivoimaisen esteen sattuessa sopimuspuolet vapautuvat sopimusvelvoitteestaan ilman korvausseuraamuksia; ylivoimainen este on ns. vapauttamisperuste. Ylivoimaisesta esteestä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ja se täytyy yhteisesti hyväksyä osapuolten kesken. Osapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Sopimuskumppanit ovat tietoisia covid-19-viruksen aiheuttamista yhteiskunnallisista epävarmuustekijöistä. Niitä hallitaan viranomaisohjeilla ja määräyksillä, jotka saattavat aiheuttaa ennakoimattomia force majeure -tilanteita. Tällaisia voivat olla esim. erilaiset kokoontumisrajoitukset, esiintymistilojen sulkemiset, lakko tai turvamääräykset. Esityksen joutuessa peruutetuksi tällaisen rajoituksen takia, mikäli mahdollista, esitystä ei peruta, vaan osapuolet pyrkivät siirtämään tapahtuman koronan jälkeiseen aikaan tai toissijaisesti toteuttamaan tilaisuuden, tapahtuman tai opetuksen vaihtoehtoisin menetelmin. Mikäli tilaisuutta ei onnistuta siirtämään ja tilaisuus joudutaan osapuolista riippumattomista syistä peruuttamaan, osapuolet neuvottelevat tarpeen mukaan kohtuullisista korvauksista juuri tuohon tilaisuuteen kohdistuneiden kulujen osalta. Tilanteen harkinnassa huomioidaan kummankin osapuolen näkökulmat tavoitteena yhteistyösuhde jatkossakin.

 

8. Käyttöehtojen ja hintojen muuttaminen

Myyjällä on oikeus muuttaa kaupan käyttöehtoja ja ohjelmapakettien hintoja minä ajankohtana tahansa. Muutokset eivät kuitenkaan koske jo tehtyjä ja maksettuja tilauksia, vaan niissä noudatetaan hintoja, jotka ovat olleet voimassa sopimuksen syntyhetkellä.

 

9. Tekninen vastuu

Palvelun teknisistä ominaisuuksista vastaa sekä teknisenä mahdollistajana toimii Gigle Oy (2783035-4). Gigle ei vastaa myynnistä tai myyjän ja ostajan välisestä palvelusopimuksesta. Gigle toimittaa ostajalle tämän tilaaman palvelun tilausvahvistuksen ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai viestinä puhelimeen, kun palvelun myyjä on vahvistanut tilauksen.

Huomioithan, että vaikka Gigle pyrkii huolehtimaan teknisestä toimivuudesta, se voi keskeytyä tai päättyä ja Giglessä voi esiintyä käyttökatkoksia. Gigle on vastuussa Giglen käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuneista vahingoista ainoastaan, mikäli kyse on tahallisesti tehdystä tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvasta virheestä. Gigle pyrkii kuitenkin tiedottamaan mahdollista häiriöistä etukäteen ja suorittamaan palvelun ylläpitoon liittyvät toimenpiteet siten, että ne haittaavat sen käyttöä mahdollisimman vähän.

 

10. Lainvalinta ja riidanratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut epäonnistuvat, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi kuitenkin aina nostaa kanteen tai olla vastaajana oman asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttajana voit riitatilanteessa myös kääntyä kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) tai Euroopan komission verkkopohjaisen riidanratkaisufoorumin (ec.europa.eu/odr) puoleen.

Break the Fight -logo musta

Tavaramerkit:
Break the Fight® on tavaramerkkirekisteröity kulttuuripalvelukonsepti vuodesta 2014.
Break the Fight (kuvio+sanat) -tavaramerkki:
Suomalainen tavaramerkki nro 262196
EU-tavaramerkit nrot 018207772 ja 018953373

Taidenuorisotyö® on tavaramerkkirekisteröity sanamerkki sekä (kuvio + sana) tavaramerkki vuodesta 2023.
Tavaramerkki nrot 285036, 285307 ja 285037

Break the Fight Oy,
Y-tunnus 3134291-9
Toimitusjohtaja
Arja Tiili
+358 50 375 67 28
arja.tiili@breakthefight.com
PL 1, 00981 Helsinki

Tilaa uutiskirjeemme

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Helsingin kaupungin tunnus.
HSM_logo_pysty_sininen
OKM LOGO
jasenlogo
Taiteen edistämiskeskuksen logo.
Saavutettavampi_harrastus_musta_pysty
LOGO_SILVER_TEXTRIGHT_BLACK_FI_1080x265_434951