Break the Fight! kehitti uuden koulukiusaamista ennaltaehkäisevän taidenuorisotyömallin koulujen arkeen

Break the Fight® lyh. BTF -taidenuorisotyömalli vie väkivallattomuuden sanomaa kouluikäisille Suomessa. Tavoitteena on ehkäistä koulukiusaamista ja edistää yhteisöllistä tekemistä sekä kouluissa että niiden ulkopuolella. BTF -taidenuorisotyössä lapsille ja nuorille tarjoutuu mahdollisuus yhdessä tekemiseen, liikkumiseen, itseilmaisuun ja onnistumiseen. Toiminta painottuu taidekasvatukselliseen taidekummitoimintaan kouluissa sekä työpajoihin (breaking, deejaying/beatboxing, rapping, graffititaide) ja koulutuksiin, joita voi tilata ympäri Suomen. Taidekummitoiminnassa ajatuksena on, että kouluyhteisöä rakennetaan ja kiusaamista ehkäiseviä toimintatapoja pohditaan yhdessä taidekummien, opettajien ja oppilaiden kanssa. Taidekummi kehittää koulua kasvuympäristönä yhdessä muiden koulun toimijoiden kanssa, osallistuu tiedollisen ja taidollisen oppimisen vahvistamiseen tarjoamalla liikunnallisia ja taiteellisia oppimisen paikkoja, sekä tukee koulun arkea yhteisöä rakentavalla tavalla.

Break the Fight! -taidenuorisotyömalli on koulukiusaamista ennaltaehkäisevä tomintamalli yhteistyössä taidekummien, koulun oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Taidenuorisotyömalli tuo matalan kynnyksen kohtaamisia ja toimintaa kouluarkeen. Toiminnassa kehitetään työkaluja, joilla hip hop – kulttuuriin pohjautuva tekeminen ja kiireettömät kohtaamiset luovat nuorilähtöistä sisältöä kouluarkeen ja ehkäisevät koulukiusaamista sekä purkavat jännitteitä.

Turvalliset taidekummit kehittävät koulua kasvuympäristönä yhdessä muiden koulun toimijoiden kanssa, osallistuvat tiedollisen ja taidollisen oppimisen vahvistamiseen tarjoamalla liikunnallisia ja taiteellisia oppimisen paikkoja, sekä tukevat koulun arkea yhteisöä rakentavalla tavalla, esimerkiksi tukemalla ryhmäprosesseja. BTF- taidekummi on helposti lähestyttävä aikuinen, jolle nuoret voivat tulla kertomaan omasta elämästään ja ajatuksistaan myös taidetyöpajojen ulkopuolella. Toiminnoissa jokainen oppilas osallistuu, pystyy ja osaa – työpajat sopivat kaikille taustasta tai aiemmasta taitotasosta riippumatta.

Break the Fight! toteuttaa taidenuorisotyömallin kautta Helsingin kaupunkistrategiaa, jossa on Mukana -ohjelma, joka sisältää erilaisia toimintamalleja kuten K-0 – Kiusaamiseen puuttuvan työn malli, Harrastamattomien lasten tukeminen harrasteisiin -malli, TVV -malli, joka tukee peruskoululaisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä, Rasismin vastainen toimintamalli kouluissa yhteistyössä oppilaiden kanssa ja Kouluvalmentajamalli.

Taidenuorisotyömalli tuo erittäin tärkeän lisän Mukana -mallien oheen erityisesti sen koulukiusaamista ennaltaehkäisevän toiminnan kautta. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn kouluissa tulee tutkimustenkin mukaan panostaa. Opettajien kuormittavaa arkea helpottamaan rakennettu toimintamalli tuo turvallisia aikuisia mukaan kouluarkeen. Taidekummitoiminnassa ajatuksena on, että kouluyhteisöä rakennetaan ja kiusaamista ehkäiseviä toimintatapoja pohditaan yhdessä taidekummien, opettajien ja oppilaiden kanssa.

BTF -taidenuorisotyömalli on rakennettu 7-29 vuotiaille nuorille ja sitä voidaan integroida koulunuorisotyöhön toteutettavaksi ja tehtäväksi yhdessä kouluvalmentajan tai koulunuorisotyöntekijän kanssa.

Break the Fight! -konseptiin sisältyy poikkisektorinen toimialoja silloittava taide- ja kulttuuritoiminta, jossa toimitaan erilaisin toimintakonseptein niin opetus-, nuoriso- kuin kulttuuritoimissa. Taidenuorisotyömallissa taidekummit jalkautuvat kouluille, nuorisotaloille ja julkisiin tiloihin, Suomen mallin harrastustoimintaa toteutetaan monilajisesti kouluissa (tanssi, katutaide, kuvataide, elokuva-animaatio, valokuvaus, pallolajit, bänditoiminta jne.), näyttämöteoksia kierrätetään koulukiertueiden kautta valtakunnallisesti, nuorilähtöistä hip hop -tapahtuma-ja työpajatoimintaa, työhyvinvointipäiviä ja täydennyskoulutuksia tarjotaan eri tahoille.

Arvoliiton toiminnanjohtaja Ulla Nordin sanoin: ”Break the Fight! on loistava sosiaalinen innovaatio, tarvitsemme kaikki keinot käyttöön koulukiusaamisen ehkäisemiseen. Kuten kaikki varmasti tiedämme, kiusaaminen on erittäin viheliäinen yhteiskunnallinen haaste, josta aiheutuu pitkäaikaisia haittoja. Tällaisen toiminnan vaikuttavuuspotentiaali on suuri.”

 

 Break the Fight! BTF -Mahdollisuus kuulua -hanke 2018-2021 (kevät 2022)

Break the Fightin maksuttomat harrastustoiminnot kouluilla BTF -Mahdollisuus kuulua -hankkeessa ja BTF -toiminnassa aiemmin ovat pilotoineet uutta harrastamisen Suomen mallia jo pitkään. Uusi harrastamisen Suomen malli on saanut alkunsa Islannin mallista. Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman 2019 kirjauksessa harrastustoiminta liitettiin koulupäivän yhteyteen. Hallitus halusi luoda Suomeen Islannin kaltaisen mallin ja edistää samalla maksutonta harrastamista. Se pyrkii vahvistamaan koulun merkitystä yhteisön keskuksena ja hyvinvoinnin edistäjänä. Islannin mallin takana on ollut vahva tutkimustieto. Myös Break the Fight! -toimintaan on investoitu jo viisi vuotta kestäneillä seuranta- ja arviointitutkimuksilla, jotka on ostettu Nuorisotutkimusseuralta.

Vuosina 2017-2018 seurantaa ja arviointia tehtiin Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Break the Fight! Kiertue- ja mallinnushankeessa, jossa vietiin maksuttomia breikkitanssityöpajoja, osallisuuslaboratorioita, päättäjäkeskustelutilaisuuksia ja ammattinäyttämöteosta Break the Fight – I was here! neljän kunnan peruskouluille Suomessa. Seuranta- ja arviointitutkimus rakentui lähes 200 sivuisen kirjan muotoon: Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluille hiphop -kulttuurin keinoin, toim. Sofia Laine.

Vuosina 2018-21 seurantaa ja arviointia jatkettiin Helsingin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan rahoittamassa hankkeessa Break the Fight! BTF -Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki. Seuranta- ja arviointitutkimus Kohti nuorten kestävää hyvinvointia Itä-Helsingissä tehtiin näkökulmatekstien muotoon Nuorisotutkimusseuran nettisivustolle.

BTF -Mahdollisuus kuulua -hankkeen päätöstilaisuus pidetään Oodin Maijansalissa perjantaina 13.5. klo 12:00-13:15. Tilaisuudessa Taidenuorisotyömallin kehittäjä ja BTF -Mahdollisuus kuulua -hankkeen johtaja Arja Tiili kertoo uudesta hankkeen myötä syntyneestä arvopohjaisesta yhteiskunnallisesta yrityksestä Break the Fight Oy ja sen taide- ja kulttuuripalveluista, joita yritys tarjoaa kunnille, yrityksille ja organisaatioille.

Nuorisotutkimusseuran tutkija avaa seuranta- ja arviointitutkimuksen näkökulmasta hankkeen toimintoja.

Tilaisuus striimataan suorana lähetyksenä Helsinki -kanavalle, jonne se jää tekstitettynä myöhempää katselua varten. 

 

Aikataulu:

Tarjolla kahvia ja teetä lämpiössä 11:30-12:00.

Maijansali

12.00 DJ soittaa ja koulunuorten breikkiesitys

12.05 Tervetuloa! Break the Fight! BTF-Mahdollisuus kuulua hankkeen johtaja Arja Tiili avaa tilaisuuden

12.10 Kenttäkuulumiset: BTF -taidekummit Santeri Karttunen ja Lauri Peltonen kertovat BTF -toiminnasta kouluilla, nuorisotaloilla ja julkisissa kapunkitiloissa

12.30 Tutkijoiden puheenvuoro: Tutkija Susanna Jurvanen Nuorisotutkimusseurasta avaa hankkeen tutkimusta Kohti nuorten kestävää hyvinvointia Itä-Helsingissä

12.45 Arja Tiili kertoo Break the Fight! -toiminnasta ja sen jatkosta

12:55 Beatboxaaja ISKU esiintyy

13:00-13:15 Avointa keskustelua ja kysymyksiä

13:15 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja: https://www.breakthefight.com

Break the Fight -logo musta

Tavaramerkit:
Break the Fight® on tavaramerkkirekisteröity kulttuuripalvelukonsepti jo vuodesta 2014.
Break the Fight (kuvio+sanat) -tavaramerkki:
Suomalainen tavaramerkki nro 262196
EU-tavaramerkki nro 018207772

Taidenuorisotyö® on tavaramerkkirekisteröity sanamerkki sekä (kuvio + sana) tavaramerkki vuodesta 2023.
Tavaramerkki nrot 285036, 285307 ja 285037

Break the Fight Oy,
Y-tunnus 3134291-9
Toimitusjohtaja
Arja Tiili
+358 50 375 67 28
arja.tiili@breakthefight.com
PL 1, 00981 Helsinki

 

Arja Tiili Dance Company/ Intomieliset ry,
Y-tunnus 2272183-7
Toiminnanjohtaja
Arja Tiili
+358 50 375 67 28
arja@arjatiili.fi
PL 17, 00981 Helsinki

Tilaa uutiskirjeemme

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Arja Tiili Dance Companyn logo
Helsingin kaupungin tunnus.
jasenlogo
Saavutettavampi_harrastus_musta_pysty
HSM_logo_pysty_sininen
Taiteen edistämiskeskuksen logo.
OKM LOGO
LOGO_SILVER_TEXTRIGHT_BLACK_FI_1080x265_434951