Tutkimusraportti Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin- julkaistaan 5.11. Tiedekulmassa

Taide tukee nuorten osallisuutta, koulukiusaamisen käsittelyä sekä hakeutumista uusien harrastusten pariin

B-girl T-Flow Break the Fight! Nuorten hiphop- tapahtumassa Korjaamolla 22.9.2018. Kuva: Andreas af Enehielm

Breakdance oli vaihtoehto väkivallalle sen syntysijoilla New Yorkin Bronxissa. Samalla tavoin Break the Fight! -toiminta tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja vahvistaa itsetuntoaan katutaiteen avulla. Kouluissa toteutettavat Break the Fight! -taidetyöpajat tuottavat peruskoululaisille parhaimmillaan uusia liikkumisen ja harrastuslajien kokemuksia. Taidetoiminnan ohessa voidaan sekä käsitellä koulukiusaamista että vahvistaa nuorten osallisuutta. Koulukiusaamisen käsittely Break the Fight! – I was here -ammattitanssiteosta seuraamalla on nuorista tärkeää ja vaikuttavaa. Tämä ilmenee 5.11. julkaistavasta tutkimusraportista Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin(Nuorisotutkimusverkosto 2018). Raportti perustuu Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman Break the Fight! valtakunnallinen kiertuetuki- ja mallinnushankkeen 2017–2018 seuranta- ja arviointitutkimukseen.

Break the Fight! – Breikkaa koulukiusaamista vastaan on Arja Tiili Dance Companyn 2014 käynnistämä taidekasvatuksellisten toimintojen kokonaisuus, johon sisältyy taidetyöpajoja 5.–9.-luokkalaisille sekä ammattitanssiteoksia, joita koululaiset pääsevät katsomaan. Nyt julkaistavassa tutkimuksessa tarkastellaan breakdance-taiteilija-ohjaajien työpajatyöskentelyä ja nuorten palautetta työpajoista neljän kunnan peruskouluissa. Työpajoihin osallistui yli 1600 yläkoululaista lukuvuoden 2017–2018 aikana. Yli 800:lta kerättiin palaute työpajatyöskentelystä. Vastanneista 68 % kertoi olleensa tilanteessa, jossa heitä on kiusattu, he ovat itse kiusanneet tai nähneet kiusaamista. Taidetyöpajojen lisäksi moniääninen tutkijan, kahden tutkimusavustajan ja kuuden yliopisto-opiskelijan joukko seurasi ja arvioi Break the Fight – I was here! -ammattitanssiteosta, osallisuustyöpajoja ja päättäjäkeskustelutilaisuuksia.

Raportissa dokumentoidaan Break the Fight! -toiminnan perusulottuvuuksia, arvioidaan toiminnan kehittämistarpeita ja tehdään toimenpidesuosituksia jatkohankkeita varten. Lisäksi toimintatutkimuksellisina ulottuvuuksina on nuorten osallisuuden vahvistamiseksi järjestetty ensimmäistä kertaa osallisuustyöpajoja nuorille sekä päättäjäkeskustelutilaisuuksia osana Break the Fight! -toimintaa.

”Kun nuorilta itseltään kysytään, heillä on valtavasti ideoita siitä, miten koulukiusaamista heidän elinympäristössään parhaiten voidaan ehkäistä. Kun ideat viedään kuntapäättäjille ja pyydetään heiltä vastauksia, on suuri todennäköisyys, että uusia toimintatapoja juurtuu kuntiin. Lisäämällä nuorten osallisuutta omaan elinympäristöönsä voidaan samalla vähentää kiusaamista”, toteaa erikoistutkija Sofia Laine.

Taidetyöpajatyöskentelyssä nuorten ajatukset ja mielipiteet voivat saada myös taiteellisen muodon ammattilaisen ohjauksessa. Tutkimusraportin lopuksi rakennetaan malleja tulevaisuuden Break the Fight! -toiminnalle osana kuntien perusopetusta ja nuorisotyötä. Näitä toimintamalleja hyödyntäen hankkeelle suunniteltiin kolmivuotinen jatkohanke, jolle Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi merkittävän rahoituksen kokouksessaan 30.10.2018.

”Tulemme tarjoamaan Itä-Helsingissä 5., 6. ja 7.-luokkalaisille uudenlaista liikunta- ja harrastustoimintaa koulu- ja vapaa-ajalla. Tulemme järjestämään kouluissa 12-viikkoisia taidetyöpajaprosesseja, nuorisotiloilla ilmaista harrastustoimintaa, kauppakeskus Columbukseen avataan nuorten oma harrastetila vielä tämän vuoden puolella”, kertoo Break the Fight! toiminnanjohtaja, koreografi Arja Tiili.

Raportti julkistetaan virallisesti 5.11. klo 14–16 osana XVII Nuorisotutkimuspäiviä, jonka teemana ovat nuorisokulttuurit ja hyvinvointi. Samalla juhlitaan Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhlavuotta. Lisätietoja julkistustilaisuudesta: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/tapahtumat/1972-vakivallattomuuden-sanomaa-ylakouluihin-hiphop-kulttuurin-keinoin-break-the-fight-hankkeen-arviointitutkimuksen-julkistamistilaisuus.

Sofia Laine (toim.): Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin (Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2018) ISBN (nid) 978-952-7175-69-9, ISBN (PDF) 978-952-7175-70-5, ISSN (nid) 1799-9219, ISSN (PDF) 1799-9227, 198 s., KL 30.12, 38.5, 70, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 209, sarja: Kenttä, 26 euroa.

Julkaisun voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta osoitteesta https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat

Verkkoversio julkaistaan internetissä osoitteessa https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut

Break the Fight -logo musta

Tavaramerkit:
Break the Fight® on tavaramerkkirekisteröity kulttuuripalvelukonsepti vuodesta 2014.
Break the Fight (kuvio+sanat) -tavaramerkki:
Suomalainen tavaramerkki nro 262196
EU-tavaramerkit nrot 018207772 ja 018953373

Taidenuorisotyö® on tavaramerkkirekisteröity sanamerkki sekä (kuvio + sana) tavaramerkki vuodesta 2023.
Tavaramerkki nrot 285036, 285307 ja 285037

Break the Fight Oy,
Y-tunnus 3134291-9
Toimitusjohtaja
Arja Tiili
+358 50 375 67 28
arja.tiili@breakthefight.com
PL 1, 00981 Helsinki

Tilaa uutiskirjeemme

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Helsingin kaupungin tunnus.
HSM_logo_pysty_sininen
OKM LOGO
jasenlogo
Taiteen edistämiskeskuksen logo.
Saavutettavampi_harrastus_musta_pysty
LOGO_SILVER_TEXTRIGHT_BLACK_FI_1080x265_434951